Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 267/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne ...

I OZ 250/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OZ 249/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości post...

I OZ 268/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 269/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości