Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 509/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 257/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skargi kasacyjne: 1) Ministra Budownictwa 2) J. S. i H. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu