Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1322/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

Skarga K. K. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2318/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2213/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 496/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 2466/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1738/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 330/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi T.L. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 2091/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2147/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   5