Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1286/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oku nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa