Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OPP 135/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg F. W. i [...] S.A. Oddział w O. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęci...