Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 19/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 115/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-03

Sprawa ze skargi T. Z. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 13/04 dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Kr 109/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.

II SAB/Kr 110/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.