Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości