Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 248/19 - Postanowienie NSA z 2021-08-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania