Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 483/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości

I OSK 1414/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wydania orzeczenia

I OSK 1627/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie stanowiącą działkę ewidencyjną nr [...] z obrębu [...]