Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OW 45/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy wywłaszczenia nieruchomości oznaczonych numerami [...] i [...], położonych w P. pod budowę drogi obwodowej w ciągu drogi krajowej 4