Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 893/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na działalność Starostwa Powiatowego w Będzinie

I OZ 252/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na działalność Starostwa Powiatowego w B.

I OZ 253/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na działalność Starostwa Powiatowego w B.

I OZ 253/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na działalność Starostwa Powiatowego w B.

I OW 120/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OW 123/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. i S. małż. K. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OZ 252/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na działalność Starostwa Powiatowego w B.