Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 269/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o nieruchomości

II SA/Kr 862/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi A.F. na niewykonanie wyroku w sprawie sygn. II SA/Kr 1986/99

II SAB/Kr 173/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w postępowaniu egzekucyjnym

II SAB/Po 27/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-20

Sprawa ze skargi W. B. na przewlekłość Starosty P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość;

II SA/Ol 53/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

II SAB/Kr 30/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty T. w przedmiocie braku wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bd 248/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-03-12

Sprawa ze skargi Z. G. na operat szacunkowy sporządzony w dniu [...] grudnia 2012 r. przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Starosty [...] w przedmiocie określenia wartości prawa własności nieruchomości

II SA/Po 813/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-22

Sprawa ze skargi 'A' z o.o. z siedzibą w K. na niewykonanie przez Starostę K. prawomocnego wyroku WSA w Poznaniu z 12 kwietnia 2011 r. o sygn. akt II SA/Po 33/11 wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny

II SA/Kr 887/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty N. w przedmiocie odmowy uznania za stronę postępowania administracyjnego

I OSK 1990/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania statusu strony
1   Następne >   2