Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

OSK 1251/04 - Wyrok NSA z 2005-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

OSK 1346/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

OSK 1452/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 787/05 - Wyrok NSA z 2005-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

OSK 1482/04 - Wyrok NSA z 2005-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Kierownika Urzędu Rejonowego w L. (...) odmawiającej zwrotu nieruchomości

OSK 923/04 - Wyrok NSA z 2005-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w B., przy ul. W.

OSK 999/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 876/04 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

OSK 1843/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania.
1   Następne >   +2   4