Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 82/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 441/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

II SA/Gd 724/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gd 400/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

OSK 1346/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

OSK 1452/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 1156/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 1171/04 - Wyrok NSA z 2005-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości.

OSK 1377/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

OSK 1409/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie zezwolenia na wejście na nieruchomość
1   Następne >   +2   6