Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ke 97/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SO/Ke 6/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-09

Skarga E. W., E. C., B. Z., W. S., B. M. i M. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1126/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 49/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SAB/Kr 8/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-15

Wniosek H. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Kr 133/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 202/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Kr 309/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dodatkowej opłaty rocznej

II SA/Kr 438/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zwaloryzowania odszkodowania

II SA/Po 772/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   55