Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1893/06 - Wyrok NSA z 2008-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1930/06 - Wyrok NSA z 2008-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1932/06 - Wyrok NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

I OSK 1999/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 2024/06 - Wyrok NSA z 2008-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 105/07 - Wyrok NSA z 2008-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 180/07 - Wyrok NSA z 2008-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 200/07 - Wyrok NSA z 2008-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu części nieruchomości

I OSK 249/07 - Wyrok NSA z 2008-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 301/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   12