Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 336/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I OSK 550/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

I OSK 943/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 354/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość