Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1597/07 - Wyrok NSA z 2009-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 48/08 - Wyrok NSA z 2009-01-09

Skargi kasacyjne S. B. i A. W. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 213/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OSK 1122/08 - Wyrok NSA z 2009-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1230/08 - Wyrok NSA z 2009-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I OSK 1248/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 42/09 - Wyrok NSA z 2009-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogę

I OSK 128/09 - Wyrok NSA z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 559/08 - Wyrok NSA z 2009-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości

I OSK 581/08 - Wyrok NSA z 2009-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   14