Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 80/10 - Wyrok NSA z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 95/10 - Wyrok NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną