Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 90/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę oraz ...

I OZ 1000/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 717/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OSK 372/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 2069/10 odrzucającego skargę kasacyjną Gminy Bytom od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 362/10 o odrzuceniu ska...

I OZ 973/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość