Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2270/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Łd 1031/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości gruntowej

I SA/Wa 2062/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 1122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu udziału w nieruchomości

II SA/Po 770/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Nr [...] przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Po 950/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

VIII SA/Wa 773/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości

VIII SA/Wa 772/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SA/Gl 1640/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

VIII SA/Wa 770/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   16