Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 282/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 290/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 283/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 289/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 234/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 169/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania