Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2875/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej

I OSK 2872/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zał...

I OSK 2873/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości poprzez zezwolenie na za...

I OSK 2874/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej

I OZ 1375/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [..] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 1177/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-30

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod ulicę postan...

I OSK 1188/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1477/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości

I OSK 3063/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

I OSK 339/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2