Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1075/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Gd 595/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-23

skarg Gminy Miasta oraz R. P. - G., A. B. - Ł. i Z. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych

I OSK 622/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 605/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 606/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 623/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 732/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Gd 409/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gd 410/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I OZ 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
1   Następne >   3