Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1274/14 - Wyrok NSA z 2016-03-04

Skargi kasacyjne Wojewody [...] i M. K. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości