Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 622/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 605/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 606/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 623/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 732/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

I OZ 1012/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej S. K. od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 696/15 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , znak: (...), w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za utracone korzyści z tytułu p...

I OZ 854/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Gminy Miasta Gdyni oraz R.P., A.B. i Z.P. na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych

I OZ 1364/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 3401/15 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej

I OZ 1309/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego