Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 396/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Skarga w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 563/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2785/13 - Postanowienie NSA z 2016-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość