Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 1012/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej S. K. od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 696/15 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , znak: (...), w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za utracone korzyści z tytułu p...