Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 3022/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2311/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

I OZ 1259/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OSK 1775/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OZ 1267/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1266/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 2193/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OSK 960/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 2711/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1406/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   2