Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 1197/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Bk 747/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-21

Skarga B. B. i K. B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OZ 1303/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wyrażenia zgody na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 57/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-16

Skarga S. D. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 40/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Lu 579/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ol 189/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   14