Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 261/06 - Wyrok NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną

I OSK 1243/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty

I OSK 1246/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania

OSK 88/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1381/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

I OSK 1483/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

I OSK 1249/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty

I OSK 464/08 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 80/10 - Wyrok NSA z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1500/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   5