Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SAB/Łd 151/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej A. S. i J. S. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A. S. i J. S. na przewlekłość postępowania Starosty [...] [...] w przedmiocie wypłaty odszkodowania

OSK 95/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przystąpienia Gminy K. do (...) Giełdy Rolno