Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 466/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1378/11 - Wyrok NSA z 2012-11-23

Skarga o wznowienie postępowania A. W. i J. S. od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w sprawie o sygn. akt SA/Lu 141/93 uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania.

I OSK 1717/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skargi kasacyjne [...] Sp. z o.o. w K. i Prezydenta Miasta Krakowa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 372/07 - Wyrok NSA z 2007-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 81/05 - Wyrok NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej.

I OSK 552/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 979/05 - Wyrok NSA z 2006-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o wywłaszczeniu za odszkodowaniem części nieruchomości

I OSK 268/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i ustaleniu odszkodowania

I OSK 1082/05 - Wyrok NSA z 2006-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1412/07 - Wyrok NSA z 2008-10-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
1   Następne >   +2   4