Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 56/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną