Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 580/18 - Wyrok NSA z 2018-05-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w sprawie ustalenia odszkodowania 1.

I OSK 3800/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 3558/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Częstochowy w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną