Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SAB/Gl 27/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta M. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 62/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-16

Sprawa ze skargi A. T. na pismo Prezydenta Miasta T. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Gl 16/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta D. G. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SAB/Gl 41/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-13

Sprawa ze skargi I. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

II SAB/Gl 19/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

II SAB/Gl 28/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

II SAB/Gl 38/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 66/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-24

Sprawa ze skargi T.D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 40/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-09

Sprawa ze skargi A. S. i J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

II SA/Gl 1141/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-12

skarg K. B. i S. B. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta K. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2