Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I OSK 1989/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty B. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną