Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 787/05 - Wyrok NSA z 2005-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

OSK 1482/04 - Wyrok NSA z 2005-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Kierownika Urzędu Rejonowego w L. (...) odmawiającej zwrotu nieruchomości

I OSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w B., przy ul. W.

OSK 1843/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania.

OSK 1860/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości.

I OSK 586/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wywłaszczenia

OSK 996/04 - Wyrok NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 1187/04 - Wyrok NSA z 2005-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 995/04 - Wyrok NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 1156/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   2