Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Gl 205/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 709/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Gl 22/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 125/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 439/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 924/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

II SA/Gl 772/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości