Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 586/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wywłaszczenia

I OSK 146/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 164/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu waloryzowanego odszkodowania za nieruchomość