Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 182/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Sz 331/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-12-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa