Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 2651/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości

I OSK 4055/18 - Postanowienie NSA z 2021-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1124/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 105/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

I OSK 2060/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OW 320/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Wniosek SKO w K. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. a Wojewodą [...] przez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania za bezprawne pozbawienie prawa własności nieruchomości

I OSK 1058/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

I OZ 263/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2797/19 - Postanowienie NSA z 2021-08-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

I OSK 411/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-25

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania
1   Następne >   2