Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Gl 1099/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SA/Gl 1237/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogę publiczną

II SA/Gl 1052/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gl 1258/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogę publiczną

II SA/Gl 1401/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1053/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 1196/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1099/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

II SA/Gl 512/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Gl 1071/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia postępowania w kwestii odszkodowania za nieruchomość drogową
1   Następne >   2