Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1880/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 738/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I SA/Wa 691/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 692/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1276/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji

I SA/Wa 690/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 512/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1277/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   5