Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 961/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 707/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 818/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 660/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 730/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 781/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 792/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 798/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 861/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 512/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   2