Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 267/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 269/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 268/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 552/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 553/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 554/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg...

I OZ 250/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości, sygn. akt I SA/Wa 735/06

I OSK 821/07 - Wyrok NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

I OZ 249/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości, sygn. akt I SA/Wa 735/06
1   Następne >   2