Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OZ 394/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 80/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , znak: [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 90/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

I OZ 58/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 442/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 1207/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , Nr [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej

I OSK 1564/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1244/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia linii elektroenergetycznej

I OZ 395/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8