Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OSK 131/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości