Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 312/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 275/07 - Wyrok NSA z 2008-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o ostateczności postanowienia