Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1127/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania